Harstad kommune Seljestad barneskole

Seljestad barneskole har ledig stilling som

Lærer på mellomtrinn

Vil du være med å gi barn og unge i Harstad et godt grunnlag for læring?

Vi har fra 01.08.2024 ledig 100 % fast stilling som lærer på mellomtrinn. 

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent tilsettingskompetanse og undervisningskompetanse for grunnskolen. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT

  .
 • 30 stp. i norsk, matematikk og engelsk.
 • Delta i svømmehallen med elever. 
 • Søkere med kompetanse i flere av fagene vil bli foretrukket.
 • Kompetanse i digitale verktøy er en fordel.
 • Gjerne kompetanse på begynneropplæringen, men ikke et krav.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Har evne til å motivere elevene og er en som ønsker å gjør en forskjell.

 • Er omsorgsfull og en tydelig leder i klasserommet.
 • Har gode samarbeidsevner og bidrar til et positivt teamarbeid.
 • Trives med å prøve noe nytt og har god gjennomføringsevne.
 • Er fleksibel og løsningsorientert.
 • Er fremoverlent og en positiv bidragsyter i profesjonsfellesskapet.

 Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Mulighet for kompetanseutviklingsstipend. Videreutvikling av egen fagkompetanse og deltakelse i eksterne nettverk.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

           https://www.husbanken.no/person/startlaan/
           https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.06.2024

Tiltredelse:

01.08.2024

Arbeidssted:

Seljestad barneskole

Adresse:

Skolevegen 34 9407 Harstad

Kart: