Harstad kommune Medkila skole SFO

Medkila skole SFO søker

Fagarbeidere

Vi har fra 05.08.2024 ledig følgende stillinger som fagarbeider:

 • 6 x 45% fast stilling.
 • 3 x 45% vikariat til og med 30.06.2025.

Det kan bli mulighet for utvidelse av stillingen til også å gjelde skole. I tillegg kan det bli vikaroppdrag i skolen.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Legge til rette for barnas lek, læring og utvikling.
 • Bidra til gode rutiner for enkeltbarnets trivsel og utvikling.
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole/SFO.
 • Bidra til at barn og foreldres medvirkning ivaretas.
 • Ha medansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av det praktiske og pedagogiske arbeidet i SFO.
 • Holde deg faglig oppdatert og bruke denne kompetansen i det daglige og langsiktige arbeidet, og samtidig være med å utvikle SFO.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid eller annen relevant fagutdanning. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne
 • Glad i å være ute og i god form
 • Trygg og god rollemodell med et stort hjerte for alle barn.
 • God arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:

 • En viktig og meningsfull jobb.
 • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

            https://www.husbanken.no/person/startlaan/

            https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

23.06.2024

Tiltredelse:

05.08.2024

Arbeidssted:

Medkila skole SFO

Adresse:

Høgholtet 36 9414 Harstad

Kart: