Harstad kommune - Sørvik skole

Sørvik skole/SFO søker

Fagarbeidere

Vi har fra 01.08.2024 ledig 2 x 60 % fast stilling på SFO.

Det kan bli mulighet for utvidelse av stillingen til også å gjelde skole. I tillegg kan det bli vikaroppdrag i skolen.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Legge til rette for barnas lek, læring og utvikling.
 • Bidra til gode rutiner for enkeltbarnets trivsel og utvikling.
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole/SFO.
 • Bidra til at barn og foreldres medvirkning ivaretas.
 • Ha medansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av det praktiske og pedagogiske arbeidet på skole/SFO.
 • Holde deg faglig oppdatert og bruke denne kompetansen i det daglige og langsiktige arbeidet, og samtidig være med å utvikle skolen/SFO.

  Kvalifikasjoner Fagarbeider:

 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid eller annen relevant fagutdanning. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT.
 • Søkere uten utdanning som har relevant praksis/erfaring kan også bli vurdert.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

 Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

 Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

           https://www.husbanken.no/person/startlaan/
           https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.06.2024

Tiltredelse:

01.08.2024

Arbeidssted:

Sørvik skole SFO

Adresse:

Oppdalveien 7 9419 Sørvik

Kart: