Harstad kommune Enhet for helse og mestring

Ergoterapeut

Vi har fra 10.10.2024 ledig 100% fast stilling som ergoterapeut i avdeling Hjemmebasert ReHabilitering. Stillingen er en del av vårt voksenteam og bidrar med å ivareta tjenesten tidlig innsats.

Avdeling Hjemmebasert ReHabilitering består av fysioterapi- og ergoterapitjeneste for alle aldersgrupper, fysioterapeutene med driftsavtale, logopedtjeneste for voksne, og hjelpemiddeltjenesten. Avdelingen vår ivaretar den tverrfaglige tjenesten rehabilitering i hjemmet, og vi bidrar med terapeutressurser til tjenesten tidlig innsats i samarbeid med hjemmetjenesten. Ergoterapitjenesten for voksne og eldre har totalt 5 årsverk fordelt på de ulike tjenestene. Vi ivaretar individuell ergoterapioppfølging av pasienter som må ha oppfølging i hjemmet, samt har ansvar for oppfølging av pasienter på sykehjem. Det er stor bredde i pasientgruppen vår, og oppfølgingen kan være alt fra pasienter i intensive rehabiliteringsforløp til de som får lindrende behandling. Vi har også et variert gruppetilbud med både spesifikke behandlingsgrupper og generelle styrkegrupper rettet mot forebygging.

Vi er en avdeling med bredt ansvarsområde og bred faglig kompetanse. Vi ønsker å gi gode tjenester til våre brukere, og vi vil ha en arbeidsplass hvor våre kollegaer motiveres av jobben og bidrar til at vi utvikler oss i takt med endringene i samfunnet. Vi håper du har lyst til å være en del av vår avdeling og bidra i den viktige jobben vi gjør.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Tverrfaglig samarbeid i kartlegging og oppfølging av pasienter.
 • Oppfølging av tjenesten tidlig innsats.
 • Individuell oppfølging av voksne og eldre pasienter. 
 • Dokumentasjon av pasientbehandling, og saksbehandling av innkomne søknader.
 • Informere/veilede pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. 
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen.
 • Veiledning av studenter, elever og kollegaer.

 Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som ergoterapeut. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra arbeid med voksne og eldre i kommunehelsetjenesten er en fordel.
 • Erfaring fra tidligere arbeid innen tverrfaglig kartlegging og tidlig innsats er en fordel.
 • Sertifikat for bil, klasse B.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Du må ha et ønske om egen faglig utvikling og bidra til faglig utvikling i avdelingen.
 • Du må være selvstendig og ta ansvar for egen arbeidsdag.
 • Fleksibilitetsevne og evne til å se løsninger er viktig i møte med stadig nye utfordringer innen helsesektoren.
 • Du må ha god samarbeidsevne med kollegaer i avdelingen, og bidra til godt samarbeid ut mot andre avdelinger og samarbeidspartnere.
 • Gode kommunikasjonsevner er helt sentralt i møte med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • I en travel arbeidshverdag ønsker vi noen med høy arbeidskapasitet som trives i jobben som ergoterapeut for voksne og eldre.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø med stort faglig engasjement.
 • Stor fleksibilitet til å forme egen arbeidshverdag, samt mulighet for å være med å påvirke utviklingen av tjenestene våre.
 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.06.2024

Tiltredelse:

10.10.2024

Arbeidssted:

Hjemmebasert rehabilitering

Kontaktpersoner:

Adresse:

Asbjørn Selsbanes gate 9 9405 Harstad

Kart: