Seljestad ungdomsskole

Seljestad ungdomsskole søker

Avdelingsleder

Vi har fra 01.08.2024, ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Være avdelingsleder, inngå i skolens lederteam, være rådgiver, sosiallærer og teamleder for et av våre trinn.
 • Arbeidsoppgavene er mangfoldige og kan endres ut fra enhetens behov.
 • Som avdelingsleder hos oss har du ansvar for administrative oppgaver, pedagogisk utviklingsarbeid, personal og oppfølging av elever.

 Kvalifikasjoner:

 • Du må ha godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 
 • Det er ønskelig med erfaring/eller kompetanse innen skoleledelse. 
 • Erfaring med bruk av administrative verktøy er en fordel.

 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • For å lykkes som avdelingsleder hos oss må du være en person med stor arbeidskapasitet. Du må like å arbeide selvstendig og i team, og du må håndtere arbeid under stort press.

  Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

           https://www.husbanken.no/person/startlaan/
           https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

18.06.2024

Tiltredelse:

01.08.2024

Arbeidssted:

Seljestad ungdomsskole

Adresse:

Seljestadveien 60 9407 Harstad

Kart: