Harstad kommune Areal- og byggesakstjenesten

Arealplanlegger - vikariat

Harstad kommune har for perioden 01.07.2024 - 31.07.2025, ledig vikariat 100% som arealplanlegger.

Arbeidsoppgaver:

Som arealplanlegger saksbehandler du private og offentlige planforslag gjennom hele prosessen fra oppstartsmøtet til endelig vedtak, samt behandling av klager.  I tillegg til dette behandler stillingen søknader om deling av eiendom og dispensasjoner etter plan- og bygningsloven.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning.  Aktuelle fagfelt kan være arealplanlegging, juss, samfunnsfag eller annen naturvitenskapelig utdanning.  Det vil bli vektlagt god kjennskap til plan- og bygningslovens kap. 11 og 12.  Relevant og god arbeidserfaring fra offentlig eller privat sektor kan kompensere for formell utdanning.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Godt humør
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Handlekraftig og løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver i alt fra bynære til landlige strøk
 • Trivelige arbeidskolleger og godt arbeidsmiljø
 • Tjenestebil på avdelingen
 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

26.06.2024

Tiltredelse:

01.08.2024

Arbeidssted:

Areal og byggesakstjenesten

Kontaktpersoner:

Adresse:

Asbjørn Selsbanesgate 9 9405 Harstad

Kart: