Harstad kommune

Helsesykepleier

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Harstad kommune er organisatorisk plassert under Enhet Helse og Mestring. Vi består av helsestasjonen (gravide og barn 0-5 år), skolehelsetjenesten, helsestasjonen for ungdom og smittevern. 

Vi søker nå etter dyktige og engasjerte helsesykepleiere , eller sykepleiere under utdanning som helsesykepleier til skolehelsetjenesten.

Vi har fra ledig følgende stillinger:

 • 100 % fast stilling fra og med 01.07.2024
 • 80 % prosjektstilling for snarlig tiltredelse og med 31.03.2025, med mulighet for forlengelse. Stillingsprosenten kan i perioden bli utvidet til 100 %  

 Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten, samt annet forebyggende
 • helsearbeid ved Enhet for helse- og mestring kan påregnes
 • Jobbe etter gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere tilknyttet helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn i skolehelsetjenesten 
 • Helseopplysning, helseundersøkelser, veiledning av foreldre og rådgivning med oppfølging og henvisning ved behov
 • Undervisning i grupper, klasser og på foreldremøte. Delta på foreldremøte
 • Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø
 • Vaksinasjon i tråd med Barnevaksinasjonsprogrammet
 • Bidra til å styrke barn og unges autonomi og ferdigheter i å mestre sin hverdag og forhold knyttet til deres fysiske, psykiske og seksuelle helse
 • Delta i jevnlige fag- og avdelingsmøter og veiledning 

 Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsesykepleier.  Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre
 • God kommunikasjon, -veiledningsevne og -relasjonskompetanse
 • Brukerorientert
 • Faglig engasjer
 • Liker å drive grupper og undervise
 • Ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende og engasjerende kollegamiljø
 • Faglig veiledning i gruppe
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • I vårt fagmiljø har vi fokus på utvikling av våre tjenester og kompetansedeling, samt tverrfaglig samarbeid til det beste for barn og familier
 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode rekrutteringstiltak for nytilsatte sykepleiere 
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

24.06.2024

Tiltredelse:

snarest

Arbeidssted:

Helsestasjon og skolehelsetjenesten

Adresse:

Asbjørn Selsbanes gate 9 9405 Harstad

Kart: