Harstad kommune Nordhusan barnehager

Barnehagelærer

Nordhusan barnehager har ledig følgende stillinger:

 • En fast 100% pedagogisk leder stilling i Barnely barnehage for snarlig tiltredelse.
 • Med forbehold om avvikling av foreldrepermisjon, et vikariat i 100 % som barnhagelærer i Froskedammen barnehage, for perioden 23.09.2024 - 15.08.2025, med mulighet for forlengelse
 • Med forbehold om avvikling av foreldrepermisjon, et vikariat i 100 % som barnhagelærer i Hagebyen barnehage, for perioden 18.11.2024 - 14.08.2025.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Ansvar for drift av egen avdeling/base. Det gjelder både det pedagogiske innholdet og disponeringen av dine ansatte.
 • Bindeledd mellom avdeling/basen og avdelingsleder.
 • Bidra til kvalitet i tjenesten til barnehagen som helhet.

 Kvalifikasjoner:

 • Barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.  Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.
 • Vi oppfordrer også barnehagelærerstudenter og søke.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

  Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Tillegg på årslønn som pedagogisk leder kr. 20 000,-
 • Som nytilsatt barnehagelærer eller pedagogisk leder hos oss får du 12 000,- i startbonus.
 • Barnehagelærere med relevant videreutdanning med 60 studiepoeng, blir innplassert i stillingskode for 4 årig høyskole.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.
 • Harstad kommune kan kreve helseattest på gjennomført tuberkulosekontroll før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

 

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.06.2024

Tiltredelse:

23.09.2024

Arbeidssted:

Nordhusan barnehager

Adresse:

Asbjørn Selsbanes gate 9 9479 Harstad

Kart: