Harstad kommune Barneverntjenesten

Sosialkurator

Barneverntjenesten skal sikre at barn og ungdom som lever under skadelig forhold får rett hjelp til rett tid, samt sikre at barn og ungdom mottar forsvarlig omsorg og beskyttelse. Tjenesten skal også samhandle bredt med andre tjenester i kommunen, og bidra aktivt til å skape et godt tverrfaglig samhandlings- kompetansemiljø. Arbeidet i tjenesten skal utføres i tråd med et menneskesyn som innehar en grunnleggende tro på at alle mennesker har iboende ressurser og en vilje til å leve selvstendige og gode liv. Barneverntjenesten består av avdelingene mottak og undersøkelse, tiltak, omsorg, administrasjon og utvikling og familieavdelingen.

Barneverntjenesten har ledig 2 X 100 % vikariater som sosialkurator. Det ene vikariatet er ledig for tiltredelse umiddelbart og til 31.12.2024. Det endre vikraitet er med forbehold om avvikling av foreldrepermisjon, og er for perioden 06.09.2024 til 12.06.2025.

Skriv i søknaden hvilke stillinger du søker på.


Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 •  Saksbehandling etter Barnevernsloven.
 •  Systematisk arbeid med meldinger, undersøkelser og tiltak.
 •  Oppfølging av barn som bor i fosterhjem, beredskapshjem eller institusjon.
 •  Samarbeid med andre instanser.
 •  Direkte tiltaksarbeid med barn og foreldre.
 •  Arbeid med akutte situasjoner/kriser.
 •  Oppfølging av oppdragstakere.
 •  Må kunne påregne reising i forbindelse med oppfølging av fosterhjem eller institusjoner utenfor kommunen, og i forbindelse med akuttsituasjoner.
 •  Arbeid på ettermiddag og kveld kan forekomme.


Kvalifikasjoner:

 •  Relevant grunnutdanning fra høgskole eller universitet. Aktuelle fagretninger er hovedsakelig barnevernspedagog eller sosionom. Andre relevante grunnutdanninger kan vurderes.
 •  Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT.
 •  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 •  Personlig egnethet vektlegges.
 •  Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått minimum norskprøve B2, skriftlig og muntlig.
 •  Førerkort klasse B.


Personlige egenskaper som vil vektlegges

 •  Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon med mennesker i vanskelige livssituasjoner.
 •  God rolleforståelse og samarbeidsevner.
 •  Pålitelig og positiv, og evner å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 •  Evne til, og erfaring fra, å jobbe strukturert, selvstendig og planmessig.
 •  Løsningsfokusert.
 •  Gode evner til faglig og etisk refleksjon.
 •  Stor arbeidskapasitet.
 •  Lærevillig, robust og trives med et variert og tidvis høyt arbeidstempo.


Vi tilbyr:

 •  Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 •  Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 •  Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html


Annen informasjon:
For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

17.06.2024

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Barneverntjenesten

Adresse:

Asbjørn Selsbanes gate 9 9405 Harstad

Kart: