Harstad kommune Bo og oppfølging

Bo og oppfølging, avd. Fruhallarn søker

Vernepleiere

Vi søker deg som ønsker å være med på oppstart av Fruhallarn. Dette er et bofelleskap for personer med funksjonsnedsettelse og det er planlagt oppstart i januar 2025. Liker du å jobbe i team i et spennende fagmiljø med gode kollegaer, er du den vi søker etter.

Vi har ledig 4 x 100 % fast stilling som vernepleier.

Stillinger er tilknyttet 2 -delt turnus med cirka 15 årsverk. Turnusen har 3 arbeidsteam, 33.5 timers arbeidsuke med langvakter og fri inntil 7 dager etter arbeidsøkt. I arbeidet inngår planlegging, møtevirksomhet og faglig fordypning/utvikling. Turnus og drift vurderes fortløpende sammen.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Forventes oppfølging og utførelse av vernepleierfaglige prosedyrer, observasjon og dokumentasjon.
 • Bidra  til god informasjon og veiledning til pårørende, tjenestemottakere og medarbeidere.
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen og arbeid med helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Bidra med veiledning til studenter, elever og kollegaer.
 • Kvalitetssikre dokumentasjon i tråd med Harstad kommunes retningslinjer.
 • Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder.

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som vernepleier.
 • Autorisert sykepleier eller annen relevant sosialfaglig utdanning på bachelornivå kan også bli vurdert til stilling.
 • Dersom du har utdanning fra utlandet må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, NOKUT.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Du er pålitelig og positiv.
 • Kan jobbe godt i team og være selvstendig når det er nødvendig.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

           https://www.husbanken.no/person/startlaan/
           https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon: 

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

18.06.2024

Tiltredelse:

Januar 2025

Arbeidssted:

Harstad

Adresse:

Storgata 5, 4 etg. 9406 Harstad

Kart: