Harstad kommune Bo og oppfølging

Bo og omsorg nord har ledige stillinger som

Vernepleier og Sykepleier

Vi har fra 02.09.2024 ledige stillinger som vernepleier og sykepleier:

 • 100 % fas stilling.
 • 80 % fast stilling. 

Stillingene er turnus med arbeid hver fjerde helg. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Utførelse og oppfølging av vernepleiefaglige/sykepleiefaglige prosedyrer, observasjon og dokumentasjon.
 • Informere/veilede pasienter og pårørende. 
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Veiledning av studenter, elever og kollegaer.

 Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som vernepleier eller sykepleier. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.)/NOKUT. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode rekrutteringstiltak for nytilsatte vernepleiere/sykepleiere. 
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

           https://www.husbanken.no/person/startlaan/
           https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

04.08.2024

Tiltredelse:

02.09.2024

Arbeidssted:

Bo og omsorg nord

Adresse:

Storgata 5, 4 etg. 9406 Harstad

Kart: