Harstad kommune - Hjemmesykepleie Kanebogen

Vi søker sykepleier til spennende stilling i vår avdeling i hjemmesykepleien Kanebogen

Er du sykepleier og ønsker å være med på å utvikle fremtidens hjemmesykepleie? Liker du en aktiv og varierende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø? Da vil vi høre fra deg!

Enhet Aktivitet og hjemmesykepleie yter tjenester til hjemmeboende innbyggere. Målsettingen er trygge og koordinerte forløp for våre pasienter der de gis mulighet for å leve aktive og meningsfylte liv, og mestrer det å bo hjemme lengst mulig. Har du lyst å være med på laget vårt og bidra til det som er våre mål?

 Vi har fra 01.09.2024 ledig følgende stillinger som sykepleier:

 • 2 x 100% fast stilling.

  Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Utførelse og oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer, observasjon og dokumentasjon.
 • Informere/veilede pasienter og pårørende. 
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Veiledning av studenter, elever og kollegaer.

 Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT.
 • Relevant videreutdanning ut over bachelor vil gi uttelling.
 • Førerkort klasse B.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode rekrutteringstiltak for nytilsatte sykepleiere og vernepleiere 
 • Godtgjøring som praksisveileder.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Vi ønsker å se på muligheten for ulike turnusordninger.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

           https://www.husbanken.no/person/startlaan/
           https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

18.08.2024

Tiltredelse:

01.09.2024

Arbeidssted:

Kanebogen

Adresse:

Storgata 5, 4.etg 9405 Harstad

Kart: