Harstad kommune Olavsgården bosenter

Olavsgården bosenter søker

Helsefagarbeidere/hjelpepleiere

Olavsgården bosenter er et sertifisert livsgledehjem som består av boliger med heldøgns omsorg samt omsorgsboliger. Vi gir hjemmebaserte tjenester etter vedtak. 

Vi har fra snarest ledig 3 x 80 % faste stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier.

Turnus vil være i en 3-3 turnus med 14 vakter på 4 uker.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Utførelse og oppfølging av prosedyrer, observasjon og dokumentasjon.
 • Bidra til fagutvikling i avdelingen, helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 • Veiledning av elever og kollegaer.
 • Livsgledearbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT.. 
 • Medisinkompetanse er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

 Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

           https://www.husbanken.no/person/startlaan/
           https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

16.06.2024

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Olavsgården bosenter

Kontaktpersoner:

Adresse:

St. Olavsgate 98 9406 Harstad

Kart: