Harstad kommune helse og omsorg

Harstad kommune søker sykepleier- og vernepleierstudenter til

Rekrutteringsstillinger innenfor helse og omsorg

Er du sykepleier- eller vernepleierstudent og ønsker yrkeserfaring og fast inntekt i studietiden?

Harstad kommune tilbyr 20-25 % fast stilling i studietiden og mulighet for 100 % fast stilling som sykepleier eller vernepleier etter fullført og bestått utdanning med autorisasjon. 

Tilbud og tilsetting i rekrutteringsstilling foretas fortløpende.

Vilkår: 

 • Du får lønn tilsvarende fagarbeider i utdanningstiden. Studenttillegg og stipend- se oversikt under.
 • Det gis samme lønn ved ekstravakter utover fast stilling.
 • I praksisperioden gis ulønnet permisjon dersom det er behov for det.
 • Stillingen innebærer arbeid i forbindelse med helger.

Studenttillegg og stipend:

Studenttillegg:

 • 1. års studenter heltid og 1. + 2. års deltidsutdanning: Tillegg på 5 000,- på årslønn.
 • 2. års studenter + 3. års deltidsutdanning: Tillegg på 10 000,- på årslønn.
 • 3. års studenter + 4. års deltidsutdanning: Tillegg på 15 000,- på årslønn.

Stipend:

 • 15 000/20 000 kroner i stipend for 1. års studenter
 • 15 000/20 000 kroner i stipend for 2. års studenter
 • 15 000/20 000 kroner i stipend for 3. års studenter
 • 15 000/20 000 kroner i stipend for 4. års studenter (deltidsstudium)

Maks uttelling 20 000 kroner pr år for avtale med forpliktelse om arbeid i minimum 4 uker (100 prosent) i hovedferieperioden. Maks uttelling 15 000 kroner pr år for avtale uten forpliktelse om arbeid i minimum 4 uker i hovedferieperioden.
Stipend utbetales fordelt på to utbetalinger. Halve beløpet ved inngåelse av avtale, og andre halvdel ved utgangen av hvert skoleår.

Du må fremlegge dokumentasjon på betalt studieavgift hvert semester. 

Følgende enheter har ledige stillinger:

 • Heldøgns omsorg.
 • Bo og oppfølging.
 • Helse og mestring, avdeling Helsehuset.
 • Aktivitet og hjemmesykepleie.

Du finner en nærmere beskrivelse av tjenesteområdet og de enkelte avdelinger på vår hjemmeside Omsorg - Harstad kommune 

I din søknad må du oppgi hva du studerer, og hvilken enhet du kunne tenkt deg å arbeide. Prioriter gjerne. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Pleie, omsorg og medisinsk oppfølging/behandling av tjenestens brukere. 
 • Samarbeid med andre faggrupper, dokumentasjon og faglig refleksjon er en naturlig del av innholdet i stillingen. 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Du må være påbegynt bachelorprogram i sykepleie eller vernepleie. Dokumentasjon fra studiested må legges ved i søknad.
 • Førerkort klasse B (for hjemmetjeneste)
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

Vi tilbyr: 

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

           https://www.husbanken.no/person/startlaan/
           https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon: 

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Del på:

Fylke:

 • Troms

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.12.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Helse og omsorg

Adresse:

Asbjørn Selsbanes gate 9 9405 Harstad

Kart: